quan tri

quan tri

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Full-time   1 người
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ TUYỂN GẤP

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time   2 người
10,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ TUYỂN GẤP

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
HHN09409
ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ: Chuyên viên Tuyển dụng

Bạn đã gửi CV thành công !

Rất vui khi nhận được CV của bạn, Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!
goi
goi 0985.478.956